ย้อนกลับ
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างถ่ายทำและตัดต่อสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ สำหรับหลักสูตรออนไลน์ Edsociate ระบบนิเวศและชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของอาจารย์ระดับอุดมศึกษาและผู้ที่สนใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พฤษภาคม 2565 เวลา 08:56:19 น.
40 การรับชม