อบรม/สัมมนาออนไลน์ (Webinar)

APIs-Open window to connect your business

ด้วยการพัฒนาทางด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ก้าวไกล ทั้งด้านเทคโนโลยีมือถือ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ Internet of Things (IoT) และ การใช้สื่อสังคมออนไลน์ ทำให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคมีช่องทางในการเชื่อมต่อกันมากขึ้น เกิดการสร้างข้อมูลมากขึ้น การเข้าถึงข้อมูลมากเท่าไหร่ก็ทำให้ภาคธุรกิจเติบโตมากขึ้น องค์กรภาคธุรกิจใช้เครื่องมือ APIs ที่สามารถเชื่อมข้อมูลต่าง ๆ ทั้งข้อมูลผู้บริโภค และข้อมูลภายในองค์กรเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นโดย
วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU School of Lifelong Education) ร่วมกับ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (AIS) และ ศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CIC)

 

ช่วงวันที่รับสมัคร วันที่ 3 ส.ค. 63 เวลา 14:37 น.
ถึง 28 ส.ค. 63 เวลา 15:00 น.
ช่วงเวลาอบรม/สัมมนาออนไลน์ (Webinar) วันที่ 28 ส.ค. 63
เวลา 14:00 - 15:00 น.
จำนวนรับสมัครออนไลน์ 200 คน (ผู้สมัคร 108 คน)
( APIs Open window to connect your business )
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
(ไม่คิดค่าใช้จ่าย)