อบรม/สัมมนาออนไลน์ (Webinar)

Re-imagine: Working with the Next Gen (เปิดสมรภูมิแห่งการเตรียมความพร้อมในการสมัครงานและการรับคนเข้าทำงานในองค์กร)

Re-Imagine: Working with The Next Gen

สัมมนาออนไลน์ผ่าน Zoom Application

โดย วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITSC) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ และ เพจ HR- The Next Gen

 

ช่วงวันที่รับสมัคร วันที่ 24 ส.ค. 63 เวลา 18:18 น.
ถึง 17 ก.ย. 63 เวลา 18:00 น.
ช่วงเวลาอบรม/สัมมนาออนไลน์ (Webinar) วันที่ 17 ก.ย. 63
เวลา 18:00 - 20:00 น.
จำนวนรับสมัครออนไลน์ 200 คน (ผู้สมัคร 127 คน)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
(ไม่คิดค่าใช้จ่าย)