อบรม/สัมมนาออนไลน์ (Webinar)

SMART Building with NBIoTs: Save World Save Energy (เทคโนโลยีประหยัดพลังงานเพื่อภาวะอยู่สบาย)

 

ช่วงวันที่รับสมัคร วันที่ 29 ส.ค. 63 เวลา 14:06 น.
ถึง 25 ก.ย. 63 เวลา 14:00 น.
ช่วงเวลาอบรม/สัมมนาออนไลน์ (Webinar) วันที่ 25 ก.ย. 63
เวลา 14:00 - 15:00 น.
จำนวนรับสมัครออนไลน์ 200 คน (ผู้สมัคร 175 คน)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
(ไม่คิดค่าใช้จ่าย)