School of Lifelong Education
Chiang Mai University
ENG

ลืมรหัสผ่าน ?

หากลืมรหัสผ่าน ท่านสามารถตั้งรหัสใหม่โดยมี 4 ขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1.

ระบุวัน/เดือน/ปี เกิด


ขั้นตอนต่อไป

ขั้นตอนที่ 2.

 • เลือกช่องทางการรับรหัส OTP (อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์)
 • จากนั้นให้คลิกปุ่ม "Send OTP" โดยรหัส OTP จะถูกส่งไปหาท่าน

ย้อนกลับ
  Send OTP

ขั้นตอนที่ 3.

 • ระบบได้ทำการส่งรหัส OTP ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ ของท่าน กรุณาตรวจสอบโทรศัพท์ของท่านเพื่อนำรหัส OTP มากรอกยังช่องกรอกรหัส OTP เพื่อยันยันการเป็นผู้เรียน
 • ระบบได้ทำการส่งรหัส OTP ไปยังอีเมล์ ของท่าน กรุณาตรวจสอบอีเมล์ของท่านเพื่อนำรหัส OTP มากรอกยังช่องกรอกรหัส OTP เพื่อยันยันการเป็นผู้เรียน
  หากคุณไม่พบอีเมลที่ส่ง โปรดไปตรวจสอบอีเมลขยะ
 • นำรหัส OTP ที่ได้รับมากรอกลงในช่อง "กรอกรหัส OTP ที่ได้รับ" โดยรหัสที่ได้รับจะหมดอายุภายในระยะเวลา 5 นาที
 • หากรหัส OTP หมดอายุ กรุณาย้อนกลับเพื่อ ส่งรหัส OTP อีกครั้ง
 •   เหลือเวลาอีก

  ย้อนกลับ
  ขั้นตอนต่อไป

  ขั้นตอนที่ 4.

  • ให้ระบุรหัสผ่านใหม่
  • ยืนยันรหัสผ่านใหม่
  • กดปุ่ม "เปลี่ยนรหัสผ่าน"
   ข้อแนะนำในการตั้งรหัสผ่าน
  • ชื่อหรือนามสกุล (ภาษาอังกฤษ) จะต้องไม่มีอยู่ในรหัสผ่าน
  • รหัสต้องประกอบด้วย ตัวอักษรทั้งพิมพ์เล็ก(a-z) พิมพ์ใหญ่(A-Z)
  • รหัสต้องประกอบด้วย ตัวเลข (0-9)
  • รหัสควรมีเครื่องหมายผสมกัน

  ย้อนกลับ
  เปลี่ยนรหัสผ่าน
  Tel: (+66) 53 943 695-6 , (+66) 64 995 9333
  Email: support_lifelong@cmu.ac.th
  © Copyright School of Lifelong Education, Chiang Mai University. All Rights Reserved