ลืมรหัสผ่าน ?

หากลืมรหัสผ่าน ท่านสามารถตั้งรหัสใหม่โดยมี 2 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1.
ระบุเลขบัตรประจำตัวประชาชนและวัน/เดือน/ปี เกิด จากนั้นให้เลือกช่องทางการรับรหัส OTP (อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์) จากนั้นให้คลิกปุ่ม "รับรหัส OTP" โดยรหัส OTP จะถูกส่งไปหาท่าน
  • วัน/เดือน/ปี เกิด
  • การรับรหัส OTP ผ่านทาง

    ขั้นตอนที่ 2.
    นำรหัส OTP ที่ได้รับมากรอกลงในช่อง "กรอกรหัส OTP ที่ได้รับ" โดยรหัสที่ได้รับจะหมดอายุภายในระยะเวลา 5 นาที จากนั้นให้ระบุรหัสใหม่ และกดปุ่ม "เปลี่ยนรหัสผ่าน"
  • กรอกรหัส OTP ที่ได้รับ
  • รหัสผ่านใหม่
  • ยืนยันรหัสผ่านใหม่