ลืมรหัสผ่าน ?

หากลืมรหัสผ่าน ท่านสามารถตั้งรหัสใหม่โดยมี 3 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1.
ระบุวัน/เดือน/ปี เกิด จากนั้นให้เลือกช่องทางการรับรหัส OTP (อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์) จากนั้นให้คลิกปุ่ม "รับรหัส OTP" โดยรหัส OTP จะถูกส่งไปหาท่าน
 • วัน/เดือน/ปี เกิด
 • การรับรหัส OTP ผ่านทาง

  ขั้นตอนที่ 2.
  นำรหัส OTP ที่ได้รับมากรอกลงในช่อง "กรอกรหัส OTP ที่ได้รับ" โดยรหัสที่ได้รับจะหมดอายุภายในระยะเวลา 5 นาที
 • กรอกรหัส OTP ที่ได้รับ

  ขั้นตอนที่ 3.
  หลังจากที่กรอกรหัส OTP เสร็จแล้ว ให้ระบุรหัสผ่านใหม่ และกดปุ่ม "เปลี่ยนรหัสผ่าน"
 • รหัสผ่านใหม่
 • ยืนยันรหัสผ่านใหม่