LEAP ACADEMY PLATFORM พื้นที่แห่งการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ ได้พัฒนาทักษะอาชีพและทักษะชีวิต ผ่านหลักสูตรออนไลน์ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา เพราะการเรียนรู้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในห้องเรียน

เลือกดูหลักสูตร

LEAP Academy คืออะไร?

LEAP Academy หรือ Lifelong Education Aspiration Partnership เป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ จากความร่วมมือของวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน มีจุดประสงค์เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา ได้มีโอกาสเข้าถึงหลักสูตรการเรียนที่หลากหลาย ในรูปแบบการเรียนออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา เพื่อปรับตัวเองให้ทันต่อโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

เริ่มเรียน

กลุ่มหลักสูตรออนไลน์ หลักสูตรเรียนฟรีตอบโจทย์การศึกษายุคใหม่

...
หมวดหมู่ เกษตรกรรม
ดูกลุ่มหลักสูตร
หมวดหมู่ การท่องเที่ยว
ดูกลุ่มหลักสูตร
หมวดหมู่ การบริการ
ดูกลุ่มหลักสูตร

บทความสร้างแรงบันดาลใจ

เส้นทางสู่วัฒนธรรมการเรียนรู้ในอนาคต

น้องศิริณิช ติมัน, น้องภรภัทร ชนาวิทย์

โครงการเรียนร่วม

จริงๆ ผมอยากเรียนต่อคณะแพทย์ แต่ผมไปเจอวิชาฟิสิกส์ที่ต้องใช้เครื่องมือทางคณิตศาสตร์เยอะก็เริ่มสนใจแคลคูลัส จนไปคุยกับเพื่อนที่เป็นโอลิมปิกฟิสิกส์ว่า...

รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิดา จำรัส

การศึกษาในวันนี้ตอบโจทย์ความฝันของนักเรียน

สิ่งที่อยากจะฝากคุณครูไว้ก็คือการปรับเปลี่ยนการเรียนรู้ที่ทันต่อโลกยุคปัจจุบัน เพื่อที่อย่างน้อย เราก็มาตระหนักแล้วก็คิดร่วมกันว่าจะทำยังไงให้ให้การศึกษาในวันนี้ตอบโจทย์ความฝันของ...

รองศาสตราจารย์ ดร.นัทธี สุรีย์

CMU LIFELONG มุ่งส่งเสริมสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ 

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเหนือ (CMU STeP) รองศาสตราจารย์ ดร.นัทธี สุรีย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต.


ค้นหาตัวเองด้วยแบบทดสอบเส้นทางการเรียนรู้

เริ่มการเดินทางค้นหาตัวเองด้วยแบบทดสอบค้นหาเส้นทางการเรียนรูั เข้าใจตัวเองและเติบโตไปพร้อมกับคอร์สเรียนออนไลน์ที่จะเปิดประตูให้คุณสู่โลกของความรู้และความสำเร็จไปกับ LEAP Academy

ทำแบบทดสอบ

หลักสูตรทั้งหมดจาก LEAP ACADEMY

โรคติดต่อระหว่างคนและสัตว์

โรคติดต่อระหว่างคนและสัตว์

df9c9064a38de9f0c0363b46b05ee56d

ออนไลน์

0

หลักสูตร ฉันอยากเป็นนักกิจกรรมบำบัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (I WANNA BE OT CMU) รุ่นที่ 2

หลักสูตร ฉันอยากเป็นนักกิจกรรมบำบัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (I WANNA BE OT CMU) รุ่นที่ 2

ออนไลน์

0

ความรู้เบื้องต้นการใช้งานอีเมล (E-mail)

ความรู้เบื้องต้นการใช้งานอีเมล (E-mail)

ออนไลน์

2

การออกแบบแผนการทดลอง: แนวคิดพื้นฐานและการประยุกต์ใช้ (Design of Experiment: Basic Concepts and Applications)

การออกแบบแผนการทดลอง: แนวคิดพื้นฐานและการประยุกต์ใช้ (Design of Experiment: Basic Concepts and Applications)

ออนไลน์

1

วัฒนธรรมการรับประทานอาหารพื้นบ้านล้านนา (Lanna Food Consumption Culture)

วัฒนธรรมการรับประทานอาหารพื้นบ้านล้านนา (Lanna Food Consumption Culture)

51ef55653f29b8b0101061534f3b4e0c 872576d1253ab2a2f7541bce7137f548

ออนไลน์

0

หลักการเบื้องต้นของการฟื้นฟูระบบนิเวศ (Fundamental Ecosystem Restoration)

หลักการเบื้องต้นของการฟื้นฟูระบบนิเวศ (Fundamental Ecosystem Restoration)

df9c9064a38de9f0c0363b46b05ee56d

ออนไลน์

1

หลักสูตร ดอยสุเทพวิทยา (Doi Suthep Classroom)

หลักสูตร ดอยสุเทพวิทยา (Doi Suthep Classroom)

df9c9064a38de9f0c0363b46b05ee56d

ออนไลน์

1

วัฒนธรรมอาหารล้านนาสู่สากล : อาหารเป็นยา

วัฒนธรรมอาหารล้านนาสู่สากล : อาหารเป็นยา

872576d1253ab2a2f7541bce7137f548 51ef55653f29b8b0101061534f3b4e0c

ออนไลน์

0

วัฒนธรรมอาหารล้านนาสู่สากล : อาหารตามฤดูกาล

วัฒนธรรมอาหารล้านนาสู่สากล : อาหารตามฤดูกาล

51ef55653f29b8b0101061534f3b4e0c 872576d1253ab2a2f7541bce7137f548

ออนไลน์

0

วัฒนธรรมอาหารล้านนาสู่สากล : อาหารเนื่องในโอกาสสำคัญ

วัฒนธรรมอาหารล้านนาสู่สากล : อาหารเนื่องในโอกาสสำคัญ

51ef55653f29b8b0101061534f3b4e0c 872576d1253ab2a2f7541bce7137f548

ออนไลน์

0

วัฒนธรรมอาหารล้านนาสู่สากล : อาหารตามประเพณี

วัฒนธรรมอาหารล้านนาสู่สากล : อาหารตามประเพณี

51ef55653f29b8b0101061534f3b4e0c 872576d1253ab2a2f7541bce7137f548

ออนไลน์

0

วัฒนธรรมอาหารล้านนาสู่สากล : อาหารแปรรูป

วัฒนธรรมอาหารล้านนาสู่สากล : อาหารแปรรูป

df9c9064a38de9f0c0363b46b05ee56d 51ef55653f29b8b0101061534f3b4e0c

ออนไลน์

0

วัฒนธรรมอาหารล้านนาสู่สากล : อาหารว่างพื้นถิ่นล้านนา(ของกิ๋นเล่น)

วัฒนธรรมอาหารล้านนาสู่สากล : อาหารว่างพื้นถิ่นล้านนา(ของกิ๋นเล่น)

ออนไลน์

0

การปฐมพยาบาลสำหรับประชาชน (First Aid for Everyone)

การปฐมพยาบาลสำหรับประชาชน (First Aid for Everyone)

51ef55653f29b8b0101061534f3b4e0c

ออนไลน์

1

การสื่อความหมายด้านการท่องเที่ยวช้างสำหรับมัคคุเทศก์ 2 (Elephant Tourism Interpretation for Tour Guides 2)

การสื่อความหมายด้านการท่องเที่ยวช้างสำหรับมัคคุเทศก์ 2 (Elephant Tourism Interpretation for Tour Guides 2)

872576d1253ab2a2f7541bce7137f548

ออนไลน์

1

สังคมและวัฒนธรรมเกาหลีเบื้องต้น (Introduction to Korean Society and Culture)

สังคมและวัฒนธรรมเกาหลีเบื้องต้น (Introduction to Korean Society and Culture)

872576d1253ab2a2f7541bce7137f548

ออนไลน์

0

CMU Health MOOC เรื่อง ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy): โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง( NCDs) สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU Health MOOC เรื่อง ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy): โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง( NCDs) สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออนไลน์

0

“พืชชำระล้างท้องถิ่น” การอนุรักษ์และเพิ่มมูลค่าอย่างยั่งยืน

“พืชชำระล้างท้องถิ่น” การอนุรักษ์และเพิ่มมูลค่าอย่างยั่งยืน

df9c9064a38de9f0c0363b46b05ee56d

ออนไลน์

0

MEDEE 15 การสอนทักษะอาชีพ ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ (WORKSHOP) แบบออนไลน์

MEDEE 15 การสอนทักษะอาชีพ ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ (WORKSHOP) แบบออนไลน์

51ef55653f29b8b0101061534f3b4e0c

ออนไลน์

2

MEDEE 14 งานยุคใหม่ของผู้สูงวัย และแรงบันดาลใจธุรกิจบริการ

MEDEE 14 งานยุคใหม่ของผู้สูงวัย และแรงบันดาลใจธุรกิจบริการ

51ef55653f29b8b0101061534f3b4e0c

ออนไลน์

2

MEDEE 13 งานยุคใหม่ของผู้สูงวัย และแรงบันดาลใจธุรกิจผลิตภัณฑ์สินค้า

MEDEE 13 งานยุคใหม่ของผู้สูงวัย และแรงบันดาลใจธุรกิจผลิตภัณฑ์สินค้า

51ef55653f29b8b0101061534f3b4e0c df9c9064a38de9f0c0363b46b05ee56d

ออนไลน์

2

MEDEE 06 การจัดการขนส่งและติดตามการขนส่งพัสดุ

MEDEE 06 การจัดการขนส่งและติดตามการขนส่งพัสดุ

ออนไลน์

2

การสื่อความหมายด้านการท่องเที่ยวช้างสำหรับมัคคุเทศก์ (Elephant Tourism Interpretation for Tour Guides)

การสื่อความหมายด้านการท่องเที่ยวช้างสำหรับมัคคุเทศก์ (Elephant Tourism Interpretation for Tour Guides)

872576d1253ab2a2f7541bce7137f548

ออนไลน์

1

การจัดการธุรกิจร้านค้าแบบออนไลน์ทูออฟไลน์ (โอ ทู โอ) เพื่อ ผู้ประกอบการดิจิทัล

การจัดการธุรกิจร้านค้าแบบออนไลน์ทูออฟไลน์ (โอ ทู โอ) เพื่อ ผู้ประกอบการดิจิทัล

51ef55653f29b8b0101061534f3b4e0c

ออนไลน์

0

เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจจากข่าว

เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจจากข่าว

51ef55653f29b8b0101061534f3b4e0c

ออนไลน์

0

Bangkok Streetlife: Urbanism, Culture and Communities

Bangkok Streetlife: Urbanism, Culture and Communities

872576d1253ab2a2f7541bce7137f548

ออนไลน์

0

หลักสูตรธนาคารน้ำใต้ดิน (Groundwater Bank)

หลักสูตรธนาคารน้ำใต้ดิน (Groundwater Bank)

df9c9064a38de9f0c0363b46b05ee56d

ออนไลน์

0

การแปรรูปมะม่วงเพื่อสร้างอาชีพ

การแปรรูปมะม่วงเพื่อสร้างอาชีพ

df9c9064a38de9f0c0363b46b05ee56d

ออนไลน์

0

ไมโครกรีน (Microgreens)

ไมโครกรีน (Microgreens)

df9c9064a38de9f0c0363b46b05ee56d

ออนไลน์

0

การเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน

การเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน

ออนไลน์

0

การเลี้ยงและดูแลม้าให้เหมาะสมกับประเทศไทยพื้นฐาน (Basic of Horse care in Thailand)

การเลี้ยงและดูแลม้าให้เหมาะสมกับประเทศไทยพื้นฐาน (Basic of Horse care in Thailand)

872576d1253ab2a2f7541bce7137f548

ออนไลน์

0

ภัยพิบัติในชีวิตประจำวัน (Everyday Disasters)

ภัยพิบัติในชีวิตประจำวัน (Everyday Disasters)

ออนไลน์

0

สปาเพื่อสุขภาพ (Spa for health)

สปาเพื่อสุขภาพ (Spa for health)

51ef55653f29b8b0101061534f3b4e0c

ออนไลน์

0

ส่องธุรกิจปทุมมา อาชีพเสริมเพิ่มรายได้ (Curcuma”, Side Business for Extra Income)

ส่องธุรกิจปทุมมา อาชีพเสริมเพิ่มรายได้ (Curcuma”, Side Business for Extra Income)

df9c9064a38de9f0c0363b46b05ee56d

ออนไลน์

0

การปลูกและการผลิตกาแฟอย่างยั่งยืน (Coffee for Production Sustainable)

การปลูกและการผลิตกาแฟอย่างยั่งยืน (Coffee for Production Sustainable)

df9c9064a38de9f0c0363b46b05ee56d

ออนไลน์

0

พลเมืองดิจิทัล (Digital Citizen)

พลเมืองดิจิทัล (Digital Citizen)

ออนไลน์

0


Custom column padding
Custom column padding

หน่วยงานความร่วมมือ

ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของเราได้ที่กองทุนเพื่อพันธกิจทางการศึกษาตลอดชีวิต

สนับสนุน