Data Science
From Zero to Hero
Data Science from Zero to Hero พัฒนาศักยภาพด้านการวิเคราะห์ข้อมูล ของคุณให้พร้อมก้าวสู่อนาคตอย่างมั่นใจ เรียนรู้ตั้งแต่การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น โดยใช้ Microsoft Excel ไปจนถึงปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น (Basic Artificial Intelligence) เพื่อให้ผู้เรียนก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล และพร้อม ปรับตัวสู่โลกแห่งอนาคตอย่างแท้จริง
เลือกหลักสูตร
From Zero to Hero

โลกปัจจุบันที่ข้อมูลคือทรัพยากรอันล้ำค่าที่มีประโยชน์ต่อทุกสายอาชีพในโลกยุคนี้ หากเราสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์และจัดการอย่างเป็นระบบก็จะสามารถนำผลลัพธ์มาใช้พัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าเหนือกว่าคู่แข่งมาเตรียมความพร้อมเข้าสู่โลกที่ถูกขับเคลื่อน ด้วยข้อมูลกับหลักสูตร Data Science from Zero to Hero ที่รวมเอา 2 หลักสูตร แห่งอนาคต Data Analytics (Basic data Analytics using Excel) และหลักสูตร ปัญญาประดิษฐ์ AI (Basic Artificial Intelligence)

หลักสูตร Data Science from Zero to Hero เหมาะสำหรับผู้เรียนทุกสาขาอาชีพ ที่มีความสนใจด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลพร้อมนำทักษะที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการเรียนและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยที่ผู้เรียนไม่จําเป็นต้องมีพื้นฐานทางด้านการเขียนโปรแกรมมาก่อน

Data Science Course
หลักสูตรให้ผู้เรียนก้าวทัน การเปลี่ยนแปลง ในยุคดิจิทัลและพร้อมปรับตัวสู่โลกแห่งอนาคตอย่างแท้จริง
หลักสูตรปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น
Basic Artificial Intelligence
หลักสูตรเรียนรู้หลักการทำงานของ AI หรือปัญญาประดิษฐ์ ที่ปัจจุบันได้เข้ามามีบทบาท ในชีวิตประจำวันของมนุษย์เรามากขึ้นเรื่อยๆคุณจะได้เรียนรู้เทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลัง การทำงานของ AI เทคนิคการสร้าง AI วิธีสร้างโมเดลด้วยเทคนิคต่างๆ ตั้งแต่เบื้องต้น ไปจนถึงโมเดลที่ซับซ้อนและประโยชน์ของการนำ AI มาใช้ในสายงาน ด้านต่างๆ เมื่อเรียนจบหลักสูตรแล้วก็จะสามารถนำเทคโนโลยี AI ไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย
หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นโดยใช้ Excel
Basic Data Analytics Using Excel
หลักสูตรที่จะสอนให้คุณรู้จักกับวิธีการจัดการข้อมูล วิเคราะห์และหาจุดเชื่อมโยงของข้อมูล ไปจนถึงการนำเสนอข้อมูลให้เข้าใจง่ายโดยใช้ Microsoft Excel ซึ่งเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล ที่ใช้งานง่าย เมื่อจบหลักสูตรแล้วคุณจะเข้าใจภาพรวมของการทำงานกับข้อมูลตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทางและยังต่อยอดความรู้ที่ได้ไปสู่การเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งเป็นสายอาชีพที่กำลังเป็นที่ต้องการตัวอย่างมากจากองค์กรทั้งในและต่างประเทศ

หลักสูตรออนไลน์
Data Science

Data Science From Zero to Hero เรียนรู้ตั้งแต่การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นโดยใช้ Microsoft Excel ไปจนถึงปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น (Basic Artificial Intelligence) เพื่อให้ผู้เรียนก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลและพร้อมปรับตัวสู่โลกแห่งอนาคตอย่างแท้จริง

หลักสูตร Data Analytics
หลักสูตรพื้นฐานด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเพิ่มทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูล
Card image cap

ฟรีเฉพาะบุคลากรและนักศึกษา มช.
ราคา 750 บาท


เรียนออนไลน์
Card image cap

ฟรีเฉพาะบุคลากรและนักศึกษา มช.
ราคา 750 บาท


เรียนออนไลน์
Card image cap

ฟรีเฉพาะบุคลากรและนักศึกษา มช.
ราคา 750 บาท


เรียนออนไลน์
Card image cap

ฟรีเฉพาะบุคลากรและนักศึกษา มช.
ราคา 750 บาท


เรียนออนไลน์
หลักสูตร Basic AI (Basic Artificial Intelligence)
หลักสูตรการประยุกต์ปัญญาประดิษฐ์และการสร้างปัญญาประดิษฐ์ง่ายๆ
Card image cap

ฟรีเฉพาะบุคลากรและนักศึกษา มช.
ราคา 750 บาท


เรียนออนไลน์
Card image cap

ฟรีเฉพาะบุคลากรและนักศึกษา มช.
ราคา 750 บาท


เรียนออนไลน์
Card image cap

ฟรีเฉพาะบุคลากรและนักศึกษา มช.
ราคา 750 บาท


เรียนออนไลน์
Card image cap

ฟรีเฉพาะบุคลากรและนักศึกษา มช.
ราคา 750 บาท


เรียนออนไลน์
คุ้มกว่า! ไปกับการเรียนแบบ
Package
คุ้มกว่า! ไปกับการเรียนแบบ Package
Subscribe แพ็กเกจรายปีที่เหมาะกับคุณ แล้วเริ่มต้นเรียนไปกับ Data Science From Zero to Hero
หลักสูตร AI
หลักสูตร AI
ราคา 2,500 บาท
ระยะเวลาเรียน 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ชำระเงิน
แพ็คเกจ 1 ชุดกลุ่มทักษะ
หลักสูตรในแพ็คเกจ 5 หลักสูตร
Subscribe
หลักสูตรใน Package

การใช้งานปัญญาประดิษฐ์ (Al Application Area)
เทคนิคการทำงานของ AI (Al Techniques)
การสร้าง AI: การวิเคราะห์ความรู้สึกและแชตบอตชาญฉลาด (Creating an AI-I: Sentiment Analysis and Chatbot)
การสร้าง AI: อุปกรณ์อัจฉริยะและระบบอัจฉริยะ (Creating an AI-II: Smart Home)
ปัญญาประดิษฐ์ 101 (Introduction to AI)

หลักสูตร Data Analytics
หลักสูตร Data Analytics
ราคา 2,500 บาท
ระยะเวลาเรียน 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ชำระเงิน
แพ็คเกจ 1 ชุดกลุ่มทักษะ
หลักสูตรในแพ็คเกจ 5 หลักสูตร
Subscribe
หลักสูตรใน Package

การสร้างกราฟและการทำรายงานขั้นสูง (Charts and Advanced Report in Excel)
การจัดการข้อมูลเบื้องต้น (Data Management)
การทำนายด้วยการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่ายและการวิเคราะห์อนุกรมเวลา (Prediction using simple linear regression and time series analysis)
การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น (Data Analyzing)
การมองภาพข้อมูลโดยใช้ Dashboard (Excel Dashboard)

หลักสูตร Data Analytics + AI
หลักสูตร Data Analytics + AI
ราคา 4,000 บาท
ระยะเวลาเรียน 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ชำระเงิน
แพ็คเกจ 2 ชุดกลุ่มทักษะ
หลักสูตรในแพ็คเกจ 10 หลักสูตร
Subscribe
หลักสูตรใน Package

การสร้างกราฟและการทำรายงานขั้นสูง (Charts and Advanced Report in Excel)
การจัดการข้อมูลเบื้องต้น (Data Management)
การทำนายด้วยการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่ายและการวิเคราะห์อนุกรมเวลา (Prediction using simple linear regression and time series analysis)
การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น (Data Analyzing)
การมองภาพข้อมูลโดยใช้ Dashboard (Excel Dashboard)
การใช้งานปัญญาประดิษฐ์ (Al Application Area)
เทคนิคการทำงานของ AI (Al Techniques)
การสร้าง AI: การวิเคราะห์ความรู้สึกและแชตบอตชาญฉลาด (Creating an AI-I: Sentiment Analysis and Chatbot)
การสร้าง AI: อุปกรณ์อัจฉริยะและระบบอัจฉริยะ (Creating an AI-II: Smart Home)
ปัญญาประดิษฐ์ 101 (Introduction to AI)

ค่าธรรมเนียมหลักสูตร Data Science ยังไม่รวมค่าบำรุงมหาวิทยาลัย 600 บาท
(ชำระเพียงครั้งเดียวเท่านั้น)
* ยกเว้นค่าบำรุงมหาวิทยาลัยสำหรับ นักศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนใจหลักสูตรสำหรับองค์กร
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อเรา