โครงการหลักสูตรเพื่อสังคม

โครงการต่าง ๆ ดำเนินการเพื่อจุดมุ่งหมายในการเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนในสังคม
ผู้เรียนสามารถเลือกหลักสูตรการเรียนรู้ได้ตามความต้องการและเป้าหมายของความสำเร็จ

 • เกษียณมีดี

  โครงการพลังเกษียณสร้างชาติ MEDEE: Multi-generation Entrepreneur Development Educational Ecosystem ระบบนิเวศการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาทักษะงานในยุคดิจิทัลสำหรับผู้สูงวัย

  Learn More
 • Skills4Life

  หลักสูตรฟูมฟักทักษะสำคัญในชีวิต การเข้าสังคม และการทำงานพัฒนา Softskill ให้พร้อมเป็นวัยทำงานที่สมบูรณ์แบบ  Learn More
 • Edsociate

  โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาให้พร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่เติมเต็มทักษะที่จำเป็นสำหรับการสอนและการดูแลนักเรียน/นักศึกษา

  Learn More
 • CMU MOOC

  (Massive Open Online Course) รายวิชาที่เปิดให้เรียนออนไลน์สำหรับทุกคนเน้นทักษะพื้นฐาน เข้าเรียนง่าย นำไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวัน  Learn More
 • นักวิทย์ติด Cook

  โครงการส่งเสริมความรู้ด้านโภชนาการและการดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวันเรื่องใกล้ตัวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรมการบริโภคที่ถูกสุขลักษณะ


  Learn More
หลักสูตรในโครงการ Skills4life
ดูเพิ่มเติม
หลักสูตรในโครงการ เกษียณมีดี
ดูเพิ่มเติม
Card image cap

ไม่มีค่าใช้จ่าย


เรียนออนไลน์
Card image cap

ไม่มีค่าใช้จ่าย


เรียนออนไลน์
Card image cap

ไม่มีค่าใช้จ่าย


เรียนออนไลน์
Card image cap

ไม่มีค่าใช้จ่าย


เรียนออนไลน์

หลักสูตรความร่วมมือจากคณะ
และส่วนงานต่างในมหาวิทยาลัย

หลักสูตรความร่วมมือจากคณะ และส่วนงานต่างๆในมหาวิทยาลัยผู้เรียนสามารถเรียนรู้หลักสูตรได้
ผ่านการเรียนออนไลน์แบบเปิดมหาชน (MOOC) โดยจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการเข้าเรียนในหลักสูตร

Card image cap

ไม่มีค่าใช้จ่าย


เรียนออนไลน์
Card image cap

ไม่มีค่าใช้จ่าย


เรียนออนไลน์
Card image cap

ไม่มีค่าใช้จ่าย


เรียนออนไลน์
Card image cap

ไม่มีค่าใช้จ่าย


เรียนออนไลน์
Card image cap

ไม่มีค่าใช้จ่าย


เรียนออนไลน์
Card image cap

ไม่มีค่าใช้จ่าย


เรียนออนไลน์
Card image cap

ไม่มีค่าใช้จ่าย


เรียนออนไลน์
Card image cap

ไม่มีค่าใช้จ่าย


เรียนออนไลน์
Card image cap

ไม่มีค่าใช้จ่าย


เรียนออนไลน์
Card image cap

ไม่มีค่าใช้จ่าย


เรียนออนไลน์
Card image cap

ไม่มีค่าใช้จ่าย


เรียนออนไลน์
Card image cap

ไม่มีค่าใช้จ่าย


เรียนออนไลน์
Card image cap

ไม่มีค่าใช้จ่าย


เรียนออนไลน์
Card image cap

ไม่มีค่าใช้จ่าย


เรียนออนไลน์
Card image cap

ไม่มีค่าใช้จ่าย


เรียนออนไลน์
Card image cap

ไม่มีค่าใช้จ่าย


เรียนออนไลน์
Card image cap

ไม่มีค่าใช้จ่าย


เรียนออนไลน์
Card image cap

ไม่มีค่าใช้จ่าย


เรียนออนไลน์
Card image cap

ไม่มีค่าใช้จ่าย


เรียนออนไลน์
Card image cap

ไม่มีค่าใช้จ่าย


เรียนออนไลน์
Card image cap

ไม่มีค่าใช้จ่าย


เรียนออนไลน์
Card image cap

ไม่มีค่าใช้จ่าย


เรียนออนไลน์
Card image cap

ไม่มีค่าใช้จ่าย


เรียนออนไลน์
Card image cap

ไม่มีค่าใช้จ่าย


เรียนออนไลน์
Card image cap

ไม่มีค่าใช้จ่าย


เรียนออนไลน์
Card image cap

ไม่มีค่าใช้จ่าย


เรียนออนไลน์
Card image cap

ไม่มีค่าใช้จ่าย


เรียนออนไลน์
Card image cap

ไม่มีค่าใช้จ่าย


เรียนออนไลน์
Card image cap

ไม่มีค่าใช้จ่าย


เรียนออนไลน์
Card image cap

ไม่มีค่าใช้จ่าย


เรียนออนไลน์
Card image cap

ไม่มีค่าใช้จ่าย


เรียนออนไลน์
Card image cap

ไม่มีค่าใช้จ่าย


เรียนออนไลน์
Card image cap

ไม่มีค่าใช้จ่าย


เรียนออนไลน์
Card image cap

ไม่มีค่าใช้จ่าย


เรียนออนไลน์
Card image cap

ไม่มีค่าใช้จ่าย


เรียนออนไลน์
Card image cap

ไม่มีค่าใช้จ่าย


เรียนออนไลน์
Card image cap

ไม่มีค่าใช้จ่าย


เรียนออนไลน์
Card image cap

ไม่มีค่าใช้จ่าย


เรียนออนไลน์
Card image cap

ไม่มีค่าใช้จ่าย


เรียนออนไลน์
Card image cap

ไม่มีค่าใช้จ่าย


เรียนออนไลน์
Card image cap

ไม่มีค่าใช้จ่าย


เรียนออนไลน์
Card image cap

ไม่มีค่าใช้จ่าย


เรียนออนไลน์
Card image cap

ไม่มีค่าใช้จ่าย


เรียนออนไลน์
Card image cap

ไม่มีค่าใช้จ่าย


เรียนออนไลน์
Card image cap

ไม่มีค่าใช้จ่าย


เรียนออนไลน์
Card image cap

ไม่มีค่าใช้จ่าย


เรียนออนไลน์
Card image cap

ไม่มีค่าใช้จ่าย


เรียนออนไลน์
Card image cap

ไม่มีค่าใช้จ่าย


เรียนออนไลน์
Card image cap

ไม่มีค่าใช้จ่าย


เรียนออนไลน์
Card image cap

ไม่มีค่าใช้จ่าย


เรียนออนไลน์
Card image cap

ไม่มีค่าใช้จ่าย


เรียนออนไลน์
Card image cap

ไม่มีค่าใช้จ่าย


เรียนออนไลน์
Card image cap

ไม่มีค่าใช้จ่าย


เรียนออนไลน์
Card image cap

ไม่มีค่าใช้จ่าย


เรียนออนไลน์
Card image cap

ไม่มีค่าใช้จ่าย


เรียนออนไลน์
Card image cap

ไม่มีค่าใช้จ่าย


เรียนออนไลน์
Card image cap

ไม่มีค่าใช้จ่าย


เรียนออนไลน์
Card image cap

ไม่มีค่าใช้จ่าย


เรียนออนไลน์
Card image cap

ไม่มีค่าใช้จ่าย


เรียนออนไลน์
Card image cap

ไม่มีค่าใช้จ่าย


เรียนออนไลน์
Card image cap

ไม่มีค่าใช้จ่าย


เรียนออนไลน์
Card image cap

ไม่มีค่าใช้จ่าย


เรียนออนไลน์
Card image cap

ไม่มีค่าใช้จ่าย


เรียนออนไลน์
Card image cap

ไม่มีค่าใช้จ่าย


เรียนออนไลน์

เริ่มต้นจากการรู้จัก CMU Lifelong Education
ให้การเรียนรู้เป็นเรื่องใกล้ตัวคุณ

ค้นหาคำตอบเพื่อทำให้การเรียนรู้ของคุณง่ายยิ่งขึ้น

Learn more