ติดต่อเรา
วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สร้างรูปแบบการศึกษาที่ไม่จำกัดแค่การเป็นนักศึกษา
ADDRESS
ชั้น 2 อาคาร A ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ 50200
PHONE NUMBER
053-943695-6 , 064-995-9333
EMAIL
support_lifelong@cmu.ac.th
SOCIAL