เกษียณมีดี
“ เกษียณมีดี” เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ“ พลังเกษียณสร้างชาติ” ซึ่งมุ่งเน้น การสร้างระบบนิเวศ การเรียนรู้ตลอดชีวิต“ มีดี” (MEDEE: Multi-generation Entrepreneur Development Educational Ecosystem) เพื่อพัฒนาทักษะงาน ในยุคดิจิทัล สำหรับผู้สูงวัยรวมทั้งพัฒนาระบบสนับสนุนเชิงเทคนิคของคนรุ่นใหม่ เข้ามาผสานกำลังเพื่อที่จะสามารถพัฒนาองค์ความรู้ และทักษะเหล่านั้นไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างยั่งยืน
สนับสนุนโดย
เรื่องราว
“มีดี”
“เรื่องราวมีดี” พื้นที่แบ่งปันเรื่องราวและกิจกรรมของวัยมีดีที่อยากมาเล่าสู่กันฟังเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนวัยเกษียณและคนทั่วไป ส่งต่อพลังบวกและก่อเกิดคุณค่าในตัวเอง
 • Card image cap
  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) “ทักษะสู่การเป็นผู้ประกอบการออนไลน์” โดย เทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับ วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • Card image cap
  เกษียณมีดี ได้ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ จัดกิจกรรม"รู้เท่าทัน รู้สร้างสรรค์ สื่อออนไลน์ กับเกษียณมีดี”

 • Card image cap
  ต้นไผ่ สร้างรายได้มากกว่าที่คิด ร่วมติดตามเส้นทางสร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วยต้นไผ่ พร้อมแรงบันดาลใจจากประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกไผ่สามฤดูและแปรรูปหน่อไม้บ้านหนองทุ่งมน

 • Card image cap
  กลุ่มคนใจสู้ในชุมชนที่สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นไม่เหมือนใครอย่างไข่เค็มน้ำมะดัน ที่พัฒนาจนกลายเป็นสินค้าขึ้นชื่อประจำชุมชนส่งออกไปทั่วประเทศ

 • Card image cap
  วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มช. เปิดตัว “โครงการเกษียณมีดี” ส่งเสริมวัยเกษียณสู่วัยสร้างสรรค์

 • Card image cap
  คุณแม่กู้ ใสสม เจ้าของ สวนผักคุณยาย Oma’s Garden

 • Card image cap
  "พี่เบียร์ - เอกรินทร์ ลัทธศักย์ศิริ" ตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้ามัดย้อมชิโบริสีธรรมชาติแม่อิง หรือ Mae ing shibori

 • Card image cap
  "พี่โย - อุบลวรรณา เรือนทองดี" พยาบาลเกษียณผู้เสริมสร้างชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง

 • Card image cap
  คุณแม่กัลยา แปงสิริ ผู้มีใจรักในการแบ่งปัน

 • Card image cap
  "ป้าจิ๊บฟาร์ม" พื้นที่กระชับความสัมพันธ์ระหว่างวัยด้วยวิถีชนบท

 • Card image cap
  Pure Country Music ดนตรีบำบัดของคนระหว่างวัย

 • Card image cap
  กิจกรรม คนไทยมีดี 2021

 • Card image cap
  แจกฟรี สติกเกอร์เกษียณมีดี

 • Card image cap
  Chiang Mai Heart: หัวใจที่ไม่เกษียณ

 • Card image cap
  สุภาฟาร์มผึ้ง ผึ้งงานที่ไม่มีวันเกษียณ

 • Card image cap
  คนมีดี: ปลูกฝัง Young ยั่งยืน

 • Card image cap
  ความสุขกับการทำงานที่ไม่มีวันเกษียณ สู่ความสำเร็จของสยามศิลาดล

 • Card image cap
  คนมีดี: ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยไตลื้อบ้านใบบุญ วัยเกษียณเปลี่ยนบ้านให้เที่ยวได้

 • Card image cap
  มีดี : พลังเกษียณสร้างชาติ

 • Card image cap
  โรงเรียนดิจิทัลเกษียณมีดี : เรียนแบบออนไลน์ สร้างรายได้บั้นปลายชีวิต

 • Card image cap
  มีดี : ชุมชนคนมีดี พื้นที่แชร์ประสบการณ์ระหว่างวัย

 • Card image cap
  มีดี : ตลาดคนมีดี แหล่งรวมขายสินค้าและบริการจากผู้สูงอายุ

 • Card image cap
  คนเกษียณที่ไม่หยุด “สร้างสรรค์”เพราะเรารู้นะ ว่าพี่ ๆ ก็ “มีดี”

 • Card image cap
  ชีวิตวัยมีดี : ชีวิตหลังเกษียณ

 • Card image cap
  กิจกรรมสัมมนาออนไลน์ (Facebook Live) “เริ่มต้นทำธุรกิจออนไลน์อย่างไรให้ปัง!”

 • Card image cap
  "เกษียณมีดี" มีอะไร

ชุมชน
“คนมีดี”
“ชุมชนคนมีดี” เป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และระบบการสนับสนุนผู้สูงอายุ ด้วยคนรุ่นใหม่ ผ่าน Facebook group เพื่อให้เกิดเครือข่าย ผู้สูงอายุเป็น ชุมชนแห่ง การแบ่งปันความรู้ เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้ถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ที่สั่งสมมาให้กับคนรุ่นใหม่และให้คนรุ่นใหม่ได้ถ่ายทอดความรู้ทักษะด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่แก่ผู้สูงอายุส่งเสริมให้เกิดการจับคู่และเป็นสะพานเชื่อมกันระหว่างคนทั้งสองกลุ่มที่มีความสนใจในธุรกิจหรือมีเป้าหมายเดียวกันเพื่อให้เกิดความร่วมมือ เชิงเทคนิคที่เสริมหรือเติมเต็ม ซึ่งกันและกัน
ตลาด
“คนมีดี”
“ตลาดคนมีดี” เป็นแหล่งรวมขายสินค้าหรือบริการจากผู้สูงอายุหรือ ความร่วมมือของผู้สูงอายุและคนรุ่นใหม่แบบ B2C จากผู้ประกอบการ ถึงลูกค้าโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางทำให้เกิดความยุติธรรมในกลไกด้านการกำหนดราคาและสามารถเข้าถึงได้ในวงกว้างจากทั่่วทุกภูมิภาคด้วยการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบมีมาตรฐานจากทีมงานวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการใช้บริการทั้งผู้ขายและผู้ซื้อ
โรงเรียนดิจิทัล
”เกษียณมีดี”
โรงเรียนผู้สูงอายุดิจิทัล “เกษียณมีดี” (MEDEE Digital School) เป็นรูปแบบโรงเรียนออนไลน์ด้วยระบบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรออนไลน์ผ่านระบบ CMU MOOC ระบบการออกประกาศนียบัตร การผ่านการเรียนรู้ และระบบการเก็บประวัติการเรียน (e-portfolio) ของผู้เรียน โดยแต่ละหลักสูตรสอนโดยอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ประกอบการ ทั้งคนรุ่นใหม่และผู้สูงวัยที่มีประสบการณ์ ประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับผู้สูงวัย
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สมัครเรียนฟรี !