Skills4Life

พลังแห่งการเล่าเรื่องและการพูดในที่สาธารณะ (Storytelling and public speaking)


หลักสูตร Storytelling and Public Speaking นำเสนอทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ผ่านประสบการณ์ตรงของผู้สอนในบทบาทพิธีกร ผู้ประกาศ นักแสดง นักร้อง ดีเจ และอาจารย์ โดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถนำไปปรับใช้กับบริบทของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ช่วงเวลาเรียน
20 พฤศจิกายน 2565 - 31 ธันวาคม 2566
ประเภทหลักสูตร
อบรมระยะสั้นแบบ Self-Paced Learning
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
0.00 บาท
ส่วนลด
-

พลังแห่งการเล่าเรื่องและการพูดในที่สาธารณะ (Storytelling and public speaking)

Responsive image

อาจารย์ผู้สอน

...
ดร. วชิรศรณ์ แสงสุวรรณ
อาจารย์ผู้สอน
...
คุณ กรกันต์ สุทธิโกเศศ
อาจารย์ผู้สอน

วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
...
ประกาศนียบัตร
การเรียนที่ได้ประกาศนียบัตร ใบรับรองการเข้าร่วม
...
การเรียนรูปแบบ Online
การเรียนรู้ผ่าน Online Platform

* กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนลงทะเบียนหลักสูตร
แนะนำสำหรับคุณ
Card image cap

วันที่รับสมัคร 2 ต.ค. 2566 - 6 ต.ค. 2566
ภาษาไทย
ไม่มีค่าใช้จ่าย


เรียนออนไลน์
Card image cap

วันที่รับสมัคร 15 พ.ค. 2566 - 30 เม.ย. 2567
ภาษาไทย
สะสมหน่วยกิต
ราคา 5,600 บาท


เรียนออนไลน์
Card image cap

วันที่รับสมัคร 15 พ.ค. 2566 - 30 เม.ย. 2567
ภาษาไทย
รับรองสมรรถนะ
ราคา 2,100 บาท


เรียนออนไลน์
Card image cap

วันที่รับสมัคร 21 ก.ค. 2566 - 12 ต.ค. 2566
ภาษาไทย
รับรองสมรรถนะ
ราคา 4,600 บาท


เรียนออนไลน์