ย้อนกลับ
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ โครงการพัฒนาบทเรียนหลักสูตร์ระยะสั้นออนไลน์เพื่อสร้างและเพิ่มทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูล หลักสูตร DATA Science ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 มกราคม 2565 เวลา 15:06:42 น.
51 การรับชม