ย้อนกลับ
Tag : เกษียณมีดี
Showing 4 results

วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัล
วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัล "องค์กรดีเด่นสนับสนุนเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566"
14 ธันวาคม 2566
วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต ร่วมจัดประชุมหารือแนวทางการบูรณาการเพื่อส่งเสริมกิจการผู้สูงอายุในพื้นที่นำร่องเกษียณมีดี ในงานกิจกรรมคนไทยมีดี เฟสติวัล 2023
วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต ร่วมจัดประชุมหารือแนวทางการบูรณาการเพื่อส่งเสริมกิจการผู้สูงอายุในพื้นที่นำร่องเกษียณมีดี ในงานกิจกรรมคนไทยมีดี เฟสติวัล 2023
7 ธันวาคม 2566
วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต ร่วมจัดประชุมหารือแนวทางการบูรณาการเพื่อส่งเสริมกิจการผู้สูงอายุในพื้นที่นำร่องเกษียณมีดี ในงานกิจกรรมคนไทยมีดี เฟสติวัล 2023
มีดี สานพลังภาคีฯ จัดกิจกรรม คนไทยมีดี เฟสติวัล 2023 ร่วมสนับสนุนผู้ประกอบการสูงวัย เชื่อมภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ตลาดคนรุ่นใหม่ ภายใต้ธีม “สะพานเวลา เชื่อมคุณค่าระหว่างวัย”
มีดี สานพลังภาคีฯ จัดกิจกรรม คนไทยมีดี เฟสติวัล 2023 ร่วมสนับสนุนผู้ประกอบการสูงวัย เชื่อมภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ตลาดคนรุ่นใหม่ ภายใต้ธีม “สะพานเวลา เชื่อมคุณค่าระหว่างวัย”
4 ธันวาคม 2566
โครงการมีดี (MEDEE) โดยวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้การสนับสนุนโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สานต่อความสำเร็จงานคนไทยมีดีเฟสติวัล จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
กิจกรรมคนไทยมีดี เฟสติวัล 2023 “สะพานเวลา เชื่อมคุณค่าระหว่างวัย”
กิจกรรมคนไทยมีดี เฟสติวัล 2023 “สะพานเวลา เชื่อมคุณค่าระหว่างวัย”
26 ตุลาคม 2566
เชิญร่วมงานคนไทยมีดี เฟสติวัล 2023“สะพานเวลา เชื่อมคุณค่าระหว่างวัย” ระหว่างวันที่ 1 - 2 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ ลานสังคีต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่