ย้อนกลับ
Tag : Skills4Life
Showing 7 results

วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต จัดสัมมนา
วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต จัดสัมมนา "จับกระแส การจัดการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" ดึงคณาจารย์จากส่วนงานใน มช. ร่วมวงสนทนาแชร์ประสบการณ์ความสำเร็จการเปิดหลักสูตรผ่าน Lifelong
29 มีนาคม 2567
CMU LIFELONG ร่วมออกบูธในงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 25 “ตี้เดียวฮู้เรื่อง ครบเครื่องเรื่องศึกษาต่อ”
CMU LIFELONG ร่วมออกบูธในงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 25 “ตี้เดียวฮู้เรื่อง ครบเครื่องเรื่องศึกษาต่อ”
20 พฤศจิกายน 2566
CMU LIFELONG ร่วมออกบูธในงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 25 “ตี้เดียวฮู้เรื่อง ครบเครื่องเรื่องศึกษาต่อ”
CMU LIFELONG มุ่งส่งเสริมสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ เดินหน้าสานต่อค่าย STEM CODING รุ่นที่ 2 ภายใต้การสนับสนุนของ บพค.
CMU LIFELONG มุ่งส่งเสริมสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ เดินหน้าสานต่อค่าย STEM CODING รุ่นที่ 2 ภายใต้การสนับสนุนของ บพค.
17 ตุลาคม 2566
CMU LIFELONG มุ่งส่งเสริมสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ เดินหน้าสานต่อค่าย STEM CODING รุ่นที่ 2
CMU LIFELONG เปิดค่าย STEM CODING เตรียมความพร้อมปั้นสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ ภายใต้การสนับสนุนของ บพค.
CMU LIFELONG เปิดค่าย STEM CODING เตรียมความพร้อมปั้นสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ ภายใต้การสนับสนุนของ บพค.
5 ตุลาคม 2566
CMU LIFELONG เปิดค่าย STEM CODING รุ่นที่ 1 เตรียมความพร้อมปั้นสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ ภายใต้การสนับสนุนของ บพค.
วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต จัด Workshop พัฒนาทักษะ Soft Skills ให้กับบุคลากรจากส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต จัด Workshop พัฒนาทักษะ Soft Skills ให้กับบุคลากรจากส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
31 มีนาคม 2566
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัด Workshop “ฟูมฟักทักษะสำคัญในชีวิตและการทำงาน Skills4Life” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 6
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัด Workshop “ฟูมฟักทักษะสำคัญในชีวิตและการทำงาน Skills4Life” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 6
27 กุมภาพันธ์ 2566
วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต จัดอบรมหลักสูตร“ฟูมฟักทักษะสำคัญในชีวิตและการทำงาน (Skills4Life)” พัฒนาทักษะ Soft Skill ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต จัดอบรมหลักสูตร“ฟูมฟักทักษะสำคัญในชีวิตและการทำงาน (Skills4Life)” พัฒนาทักษะ Soft Skill ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
18 มกราคม 2566