ย้อนกลับ
Tag : ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
Showing 42 results

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาออกแบบสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมระยะสั้นวิชาเรียนรวมและกิจกรรมด้านการจัดการศึกษาตลอดชีวิต จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 กุมภาพันธ์ 2567
View
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินงานด้านวิจัยและพัฒนาหลักสูตรเสริมทักษะชีวิตและการทำงานพร้อมทั้งประสานงานโครงการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 กุมภาพันธ์ 2567
View
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 พฤศจิกายน 2566
View
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงานวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 กันยายน 2566
View
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงานวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 กันยายน 2566
View
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมค่าบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 กันยายน 2566
View
ประกาศวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิตเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตสื่อ
25 พฤษภาคม 2566
View
ประกาศวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซิ้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต)
10 มีนาคม 2566
View