ย้อนกลับ
Tag : CMUInsightforTheFuture
Showing 1 results

CMU LIFELONG ร่วมแนะแนวหลักสูตร
CMU LIFELONG ร่วมแนะแนวหลักสูตร "เรียนร่วม มช."ให้กับอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนสาธิตจากทั่วประเทศ ในงานสัมนา CMU Insight for The Future
8 พฤศจิกายน 2566
วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต ร่วมแนะแนวหลักสูตร "เรียนร่วม มช."ให้กับอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนสาธิตจากทั่วประเทศ ในงานสัมนา CMU Insight for The Future