ย้อนกลับ
Tag : STEM Coding
Showing 5 results

ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกในกิจกรรมการประกวดนวัตกรรมสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการรุ่นเยาว์มุ่งพัฒนาชีวิต เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยกรอบแนวคิดการบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และโค้ดดิ้ง
ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกในกิจกรรมการประกวดนวัตกรรมสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการรุ่นเยาว์มุ่งพัฒนาชีวิต เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยกรอบแนวคิดการบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และโค้ดดิ้ง
7 มกราคม 2567
โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกในกิจกรรมการประกวดนวัตกรรมสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการรุ่นเยาว์มุ่งพัฒนาชีวิต เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยกรอบแนวคิดการบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และโค้ดดิ้ง
CMU LIFELONG มุ่งส่งเสริมสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ เดินหน้าสานต่อค่าย STEM CODING รุ่นที่ 2 ภายใต้การสนับสนุนของ บพค.
CMU LIFELONG มุ่งส่งเสริมสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ เดินหน้าสานต่อค่าย STEM CODING รุ่นที่ 2 ภายใต้การสนับสนุนของ บพค.
17 ตุลาคม 2566
CMU LIFELONG มุ่งส่งเสริมสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ เดินหน้าสานต่อค่าย STEM CODING รุ่นที่ 2
CMU LIFELONG เปิดค่าย STEM CODING เตรียมความพร้อมปั้นสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ ภายใต้การสนับสนุนของ บพค.
CMU LIFELONG เปิดค่าย STEM CODING เตรียมความพร้อมปั้นสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ ภายใต้การสนับสนุนของ บพค.
5 ตุลาคม 2566
CMU LIFELONG เปิดค่าย STEM CODING รุ่นที่ 1 เตรียมความพร้อมปั้นสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ ภายใต้การสนับสนุนของ บพค.
ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายนวัตกรรมเพื่อสรรสร้างสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการรุ่นเยาว์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 2
ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายนวัตกรรมเพื่อสรรสร้างสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการรุ่นเยาว์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 2
26 กันยายน 2566
โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายนวัตกรรมเพื่อสรรสร้างสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการรุ่นเยาว์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 2
ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายนวัตกรรมเพื่อสรรสร้างสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการรุ่นเยาว์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 1
ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายนวัตกรรมเพื่อสรรสร้างสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการรุ่นเยาว์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 1
25 กันยายน 2566
โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายนวัตกรรมเพื่อสรรสร้างสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการรุ่นเยาว์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 1