ย้อนกลับ
ฟรีดาวน์โหลดวิทยานิพนธ์ของ มช. จำนวน 36,415 รายชื่อ
16 สิงหาคม 2564 เวลา 08:30:00 น.
53 การรับชม

ฟรีดาวน์โหลดวิทยานิพนธ์ของ มช. จำนวน 36,415 รายชื่อ
.
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดโอกาสให้นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรมช. และบุคคลทั่วไปสามารถดาวน์โหลดวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่ปี 2519 - ปัจจุบัน จำนวน 36,415 รายชื่อ ผ่านระบบ CMU Digital Collections
.
Chiang Mai University Digital Collections (CMUDC) มีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดเก็บและเผยแพร่สารสนเทศดิจิทัลที่มีคุณค่าต่อการศึกษาและการวิจัยของชุมชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสังคมโดยสามารถเข้าถึงได้จากแหล่งเดียว รวมทั้งจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศประเภทจดหมายเหตุ ซึ่งเป็นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้มีสารสนเทศและจัดบริการของห้องสมุดได้สนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย และการตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และประเทศชาติโดยรวม
.
โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครสมาชิกและดาวน์โหลดเอกสารวิทยานิพนธ์ได้ที่
.
https://cmudc.library. cmu.ac.th/frontend/Search/
(เนื่องจาก url ของเว็บไซต์ไม่สามารถโพสต์เฟสบุ๊คได้ ขอให้ผู้ใช้บริการก๊อบปี้ url ข้างบนจากนั้นนำไปวางที่เว็บเบราว์เซอร์ เพื่อสืบค้นและดาวน์โหลด)
.
ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนการศึกษาอย่างไม่มีขีดจำกัด และเพิ่มพูนขยายขอบเขตความรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด นอกจากนี้สามารถนำความรู้สร้างคุณประโยชน์ต่อยอดในด้านต่าง ๆ ของตนเองได้ นับเป็นการศึกษาตลอดชีวิติอีกรูปแบบหนึ่ง

AUTHOR : วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต