ย้อนกลับ
วิทยาลัยเข้าใจคุณ เพิ่มรอบ Drop W สำหรับผู้เรียนเรียนร่วม
4 ตุลาคม 2564 เวลา 08:30:00 น.
53 การรับชม

ไม่เป็นไรหรอกนะ ถ้าเทอมนี้จะต้องดรอป
#ItsOkayToNotBeOkay
มช. ขยายเวลาถอนกระบวนวิชา (W: Withdraw)
ตั้งแต่วันนี้ - 6 ตุลาคม 2564 เวลา 16.30 น.
.
สามารถถอนกระบวนวิชาผ่านเว็บไซต์ www.lifelong.cmu.ac.th
ทั้งนี้ ผู้เรียนวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิตที่ได้ทำการถอนกระบวนวิชาจะไม่มีการบันทึกอักษร W ในใบทรานสคริปต์ และจะไม่ได้รับค่าบำรุงมหาวิทยาลัยและค่าหน่วยกิตคืน
.
การขยายระยะเวลาในการถอนเป็นไปตามประกาศสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และใช้สำหรับผู้เรียนโดยไม่ต้องผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา

AUTHOR : วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต