ย้อนกลับ
ประกาศผลการคัดเลือกตำแหน่งผู้ช่วยวิจัยโครงการเกษียณมีดี
28 พฤษภาคม 2565 เวลา 08:30:00 น.
66 การรับชม

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่
ผู้ช่วยวิจัยด้านข้อมูลและสารสนเทศ โครงการเกษียณมีดี
วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตามประกาศดังแนบ

https://cmu.to/ResultRecruitMEDEE

AUTHOR : วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต