ย้อนกลับ
วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต ติดปีกให้นักศึกษา มช.พร้อมโบยบินสู่งานในฝัน
20 ธันวาคม 2565 เวลา 17:00:00 น.
143 การรับชม

Workshop ติดปีกให้บัณฑิตมช.เตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดงาน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2565 ณ.ห้องประชุม 3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ โรงแรม Novotel Chiangmai Nimman JourneyHub
โดยได้รับการสนับสนุนจาก กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Degree Plus โดยมีนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จากหลายกลายคณะและชั้นปีเข้าร่วมอบรมกว่า 70 คน

ภายในงาน มีกิจกรรมให้ความรู้ที่จำเป็นในการเตรียมตัวสมัครงานของบัณฑิตจบใหม่ เริ่มตั้งแต่ การสร้างโปรไฟล์ LinkedIn เพื่อเก็บไว้ใช้สมัครงาน การเตรียมเรซูเมให้ดูเป็นมืออาชีพ บุคลิกภาพและการแต่งกายที่เหมาะสมในการสัมภาษณ์งาน
พร้อมการจำลองสถานการณ์การสัมภาษณ์งานจริงโดยมีคณาจารย์ ศิษย์เก่าและจากบริษัทเอกชนมาร่วมทำหน้าที่เป็นติวเตอร์เพื่อฝึกฝนทักษะการตอบคำถามสัมภาษณ์งานให้กับน้องๆ ปิดท้ายด้วยกิจกรรมการฝึกฝนทักษะ Soft Skills ที่จำเป็นจากวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต

 

AUTHOR : วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต