ย้อนกลับ
วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต ต้อนรับคณะดูงานจากมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เชียงใหม่
11 มกราคม 2566 เวลา 14:08:00 น.
160 การรับชม

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา ใจผ่อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ดร.กิตติพัฒน์ สุวรรณชิน อธิการบดีพร้อมผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ในโอกาสเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเป็นมาและแนวคิดของการจัดตั้งวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 9.00น. 

AUTHOR : วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต