ย้อนกลับ
วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต้อนรับคณะดูงานจาก วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น เยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการ การศึกษาตลอดชีวิต
20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15:43:00 น.
288 การรับชม

17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา ใจผ่อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับให้การต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.ดร.พุธษดี ศิริแสงตระกูล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ, ผศ.ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.ชิตสุธา สุ่มเล็ก รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ผศ.ดร.ดิน ประทุมวรรณ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ พร้อมคณะในโอกาสเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการ การศึกษาตลอดชีวิต ณ ห้อง EZ Active Learning Classroom 2 ชั้น 2 ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

AUTHOR : วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต