ย้อนกลับ
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ร่วมกับวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต จัดกิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์ การจัดการศึกษาตลอดชีวิต ให้กับครูแนะแนวจากสถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่
15 มีนาคม 2566 เวลา 15:02:00 น.
108 การรับชม

กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการศึกษาในโลกยุคใหม่ให้กับครูแนะแนวจากโรงเรียนมัธยมในจังหวัดเชียงใหม่ พร้อม Workshop กิจกรรม "Edunovation โลกปรับ ขยับการศึกษา" โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์ คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสริน โอสถานันต์กุล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มาเป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 9.00-12.00น. ณ ห้อง PSB 1310 ชั้น 3 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
AUTHOR : วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต