ย้อนกลับ
Facebook Live ค้นหาอนาคต ด้วยประสบการณ์จริงผ่าน "เรียนร่วม มช."
1 ตุลาคม 2564 เวลา 08:30:00 น.
47 การรับชม

เรียนร่วมคือคำตอบที่ดีที่สุดในการค้นหาอนาคตจริงหรือไม่ 
.
ร่วมหาคำตอบพร้อมฟังประสบการณ์
จากผู้ประสบความสำเร็จจริงในการเรียนร่วม
 ค้นหาอนาคต ด้วยประสบการณ์จริงผ่าน "เรียนร่วม มช."
Facebook Live บนเพจ CMU School of Lifelong Education
ในวันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 18.00 - 19.00 น.
กดติดตาว  จะได้ไม่พลาดกิจกรรม
.
 ตอบทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับการเรียนร่วม จากผู้บริหารที่เชี่ยวชาญโดยตรง
รศ.ดร.อลิส ชาร์ป รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต
 แชร์ประสบการณ์ความสำเร็จจากการเรียนร่วมถึง 7 วิชา
สู่การเป็นนักศึกษาป.โทพร้อมโอนหน่วยกิต คุณอับดุลวารีษ โต๊ะยูโซ๊ะ
 ผู้เคยผ่านแคลคูลัส1 จากการเรียนร่วมในขณะที่อยู่ม.ปลาย
และกำลังเป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปี 1 โดยไม่ต้องเรียนวิชานั้นซ้ำ
คุณปรีณาพรรณ เสาร์เขียว เจ้าของไอจี Studygammmm
.
พร้อม Q&A หาคำตอบที่คุณกำลังสงสัย 
"เรียนร่วมคืออะไร ?"
"อยากเข้าคณะใดคณะหนึ่งใน มช. ควรเรียนวิชาอะไรบ้าง?"
"คณะที่อยากเรียนในอนาคตไม่เปิดวิชาเรียนร่วมทำยังไงดี ?"
"อยากเรียนร่วมต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง ? "
.
เตรียมคำถามของคุณไว้ให้พร้อม
เรามีรางวัลสำหรับผู้สงสัยและสนใจเรียนร่วมกับเรา

AUTHOR : วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต