ย้อนกลับ
วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต จัด Workshop พัฒนาทักษะ Soft Skills ให้กับบุคลากรจากส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
31 มีนาคม 2566 เวลา 11:11:00 น.
184 การรับชม

วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต จัด Workshop พัฒนาทักษะ Soft Skills ด้านการจัดการอารมณ์และการพัฒนาจุดแข็งที่ซ่อนอยู่ภายใน หลักสูตร ถอดรหัสอารมณ์เพื่อการเข้าใจตนเอง (Understanding own emotions and trigger) และแปลงจุดแข็ง เป็นคุณค่า สร้างชีวิตสู่ความสุข (Strengths Spotting : Turn on value and bring out the happiness) รุ่นที่ 1และ 2 ให้กับบุคลากรจากส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 29-30 มีนาคม 2566  ณ ห้อง ณ ห้อง EZ Active Learnging Classroom 1 ชั้น 2 อาคารศูนย์นวัตกรรมและการเรียน โดยมีคุณอรุณฉัตร คุรุวาณิชย์พร้อมทีมงานจากจาก บริษัท ไลฟ์ เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัดให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ การอบรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากบุคลากรส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าร่วมเป็นจำนวนกว่า 50 ท่าน
.
Workshop ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Skills4Life ที่พัฒนาขึ้นโดยวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะทางด้าน Soft Skills ที่สำคัญต่อการทำงานและการใช้ชีวิตในโลกที่เต็มไปด้วยการผันผวนและความไม่แน่นอน (VUCA World)
AUTHOR : วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต