ย้อนกลับ
กิจกรรมประชาสัมพันธ์
25 พฤษภาคม 2566 เวลา 09:39:00 น.
61 การรับชม

CMU Lifelong จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ "เรียนร่วม มช." ในงาน Advance@CMU X Dara Academy
ให้กับน้องๆนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4-6 โรงเรียนดาราวิทยาลัย ณ ห้องประชุมดารารัศมี อาคารดารารัศมี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสริน โอสถานันต์กุล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต พร้อมทีมงานจากวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต ร่วมให้ความรู้และตอบคำถามการเลือกวิชาเรียนร่วมเพื่อให้ตรงกับคณะที่น้องๆอยากเรียนต่อ พร้อมทั้งแนะนำขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นผู้เรียนของ CMU Lifelong

เรียนร่วม มช.เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก นักเรียน นักศึกษาทุกสถาบัน หรือผู้สนใจทั่วไป ได้เข้ามาเรียนร่วมกับนักศึกษา มช. ในวิชาทั้งระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษา ในฐานะ "ผู้เรียน" ซึ่งข้อดีของโครงการนี้ นอกจากผู้สนใจจะได้รับความรู้ในระดับรั้วมหาวิทยาลัยแล้ว ผู้เรียนยังได้รับใบทรานสคริปต์และหน่วยกิตสะสมเพื่อนำไปใช้เทียบโอนได้ โดยเฉพาะน้องๆชั้นมัธยมศึกษาที่ตั้งเป้าหมายว่าอยากจะเข้ามาเป็นนักศึกษาของ มช. จะได้รับประโยชน์จากการลงเรียนวิชาเรียนร่วมในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นได้รับทรานสคริปต์เพื่อนำไปใช้ยื่นประกอบการสมัคร TCAS รอบแรก และเมื่อเข้าเป็น นศ.มช.แล้ว หน่วยกิตวิชาเรียนร่วมสามารถเทียบโอนไปในหลักสูตร ป.ตรี ได้ทำให้จบได้เร็วขึ้น หรือแม้แต่การได้ลองเรียนวิชาที่สนใจเพื่อค้นหาความถนัดที่แท้จริง โดย เรียนร่วม มช. ภาคเรียนที่ 1/2566 กำลังเปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 6 มิถุนายนนี้
.
หากน้องๆหรือผู้ปกครองสนใจรายละเอียดของ "เรียนร่วม มช." สามารถคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่
AUTHOR : วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต