ย้อนกลับ
Facebook Live เชียงใหม่นครแห่งการเรียนรู้
24 ตุลาคม 2564 เวลา 08:30:00 น.
69 การรับชม

เชียงใหม่นครแห่งการเรียนรู้ 
ขอเชิญชวนผู้เรียนชาวเชียงใหม่และผู้ที่สนใจ รับชม Live พิเศษ
ที่จะพัฒนาเมืองของเราให้เป็นเมืองที่น่าอยู่และเหมาะสมกับการเรียนรู้ที่ยั่งยืน
.
 [ LIVE  CMLC Mini Forum :
เชียงใหม่เมืองแห่งการเรียนรู้ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนเชียงใหม่]
บน Facebook Page : Chiang Mai Learning City
.
 วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา (10.00 -11.30น.)
.
CMLC ชวนคิดชวนคุยถึง เมืองเชียงใหม่ในฐานะเครือข่ายเมืองแห่งการเรียนรู้ของ UNESCO
และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่จะเป็นประโยชน์กับผู้เรียน และการพัฒนาเมือง
.
กับวิทยากร
 รศ.ดร.ปรารถนา ใจผ่อง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มช.
 รศ.ดร.นัทธี สุรีย์
รองผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมการศึกษา มช.
และร่วมสร้างความเข้าใจ – “การเรียนรู้เพื่อพัฒนาเมืองเชียงใหม่” เป็นเช่นไร
ดร.สุดารัตน์ อุทธารัตน์
หัวหน้าแผนงานโครงการ Chiang Mai Learning City
(การพัฒนาเมืองเชียงใหม่นครแห่งการเรียนรู้)
• ดำเนินรายการโดย สามารถ สุวรรณรัตน์

AUTHOR : วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต