ย้อนกลับ
วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมออกบูธ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่างๆให้กับน้องๆนักเรียนชั้น ม.ปลาย ในกิจกรรม ประชุมวิชาการ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม กลุ
25 กรกฎาคม 2566 เวลา 16:27:00 น.
70 การรับชม

ภาพบรรยากาศการออกบูธประชาสัมพันธ์องค์กรและหลักสูตรของ วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในงานประชุมวิชาการ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม กลุ่มภาคเหนือตอนบน ประจําปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 23-24 ก.ค. 2566 ที่ผ่านมา ณ บริเวณ ชั่น 1 อาคาร ศูนย์วิทยบริการดารารัศมิ์ ยุพราชวิทยาลัย ภายในงานได้รับความสนใจจากนักเรียนชั้นมัธยมปลายเข้ามาสมัครเป็นผู้เรียนกับวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิตเป็นจำนวนมาก

AUTHOR : วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต