ย้อนกลับ
CMU LIFELONG ร่วมออกบูธในงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 25 “ตี้เดียวฮู้เรื่อง ครบเครื่องเรื่องศึกษาต่อ”
20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09:58:00 น.
51 การรับชม

วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยกขบวนทีมประชาสัมพันธ์หลักสูตรเรียนร่วม พร้อมเปิดตัวบูธโฉมใหม่ ในงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 25 “ตี้เดียวฮู้เรื่อง ครบเครื่องเรื่องศึกษาต่อ” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30-15.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายในบูธมีการแนะนำหลักสูตรสะสมหน่วยกิต 2 หลักสูตร ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับน้องๆม.ปลาย ที่ตั้งใจเข้าศึกษาต่อระดับ ปริญญาตรีคณะต่างๆของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่ หลักสูตร เรียนร่วม มช. กับ หลักสูตร อบรมระยะสั้น ที่เปิดให้นักเรียน ม.ปลายได้เข้ามาเรียนวิชาในระดับปริญญาตรีเพื่อเก็บหน่วยกิตและเกรดล่วงหน้า หลังเรียนจบแล้วจะได้รับใบ Transcript เพื่อนำไปใช้ประกอบแฟ้มสะสมผลงานในการยื่นสมัคร TCAS ได้นอกจากนี้ยังสามารถโอนเกรดและหน่วยกิตจากหลักสูตรเข้าสู่ระบบเมื่อเข้าเป็นนักศึกษา มช.แล้ว ทำให้ไม่ต้องเรียนวิชาเดิมซ้ำ มีโอกาสเรียนจบไวกว่า พร้อมแนะนำหลักสูตรอื่นๆของ CMU Lifelong อาทิ Data science สำหรับการจัดการข้อมูลที่กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบันและ Skills4Life หลักสูตรเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตรอบด้านที่เปิดให้เรียนออนไลน์ฟรี การันตีคุณภาพด้วยรางวัลชนะเลิศ “สุดยอด e-Learning เพื่อการอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์” จากสมาคมอีเลิร์นนิ่งแห่งประเทศไทย (E-LAT) ซึ่งในงานนี้บูธของวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิตได้รับความสนใจจากทั้งนักเรียน ผู้ปกครองและอาจารย์แนะแนวจากโรงเรียนต่างๆเข้ามาเยี่ยมชมและสอบถามข้อมูลกันเป็นจำนวนมาก
AUTHOR : วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต