ย้อนกลับ
มีดี สานพลังภาคีฯ จัดกิจกรรม คนไทยมีดี เฟสติวัล 2023 ร่วมสนับสนุนผู้ประกอบการสูงวัย เชื่อมภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ตลาดคนรุ่นใหม่ ภายใต้ธีม “สะพานเวลา เชื่อมคุณค่าระหว่างวัย”
4 ธันวาคม 2566 เวลา 11:44:00 น.
75 การรับชม

วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “คนไทยมีดี เฟสติวัล 2023” ขึ้นระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2566 ณ ลานสังคีต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายทศพล เผื่อนอุดม เป็นประธานเปิดกิจกรรม ซึ่งมี คุณศิรินทร์พร เดียวตระกูล ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบวิจัย สำนักงานการวิจัยเเห่งชาติ กล่าวรายงานผลการขับเคลื่อนสังคมสูงวัยด้วยงานวิจัยละนวัตกรรม “เกษียณมีดี” และมี รองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติชุมชนเข้มแข็ง “มีดี” แด่ชุมชนและโรงเรียนผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมกับโครงการจำนวน 11 แห่ง ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นแบบนำร่องการเรียนรู้ด้านดิจิทัล “เกษียณมีดี” แก่ผู้สูงวัยในชุมชนจากทุกภาคทั่วประเทศไทย จากนั้น รองศาสตราจารย์.ดร.นัทธี สุรีย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนระบบนิเวศการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับผู้สูงวัย “มีดี” ได้ขึ้นกล่าวสรุปถึงผลการดำเนินงานของโครงการ มีดี ในปีที่ผ่านมา พร้อมตั้งเป้าที่จะขยายพื้นที่ขับเคลื่อนไปยังอีก 70 จังหวัด เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัยทั่วประเทศ

กิจกรรมคนไทยมีดีเฟสติวัล 2023 จัดขึ้นต่อเนื่องปีนี้เป็นปีที่ 2 ในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “สะพานเวลา เชื่อมคุณค่าระหว่างวัย” เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงวัยกับคนรุ่นใหม่ พร้อมทั้งเป็นพื้นที่ทดลองให้ผู้ประกอบการสูงวัย โดยได้จัด “ตลาดนัดสินค้าสี่ภาค” หรือ “MEDEE MARKET” บูธขายสินค้าเพื่อให้ผู้ประกอบการสูงวัยจากเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุทั่วประเทศ ได้นำสินค้าหลากหลายชนิดมาวางจำหน่ายภายให้กับผู้เข้าชมงาน

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจ อาทิ ร้านจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม บริการนวดแผนไทย กิจกรรมสอยดาวลุ้นรางวัล นิทรรศการการดำเนินงานของโครงการมีดี กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (WORKSHOP) ศิลปะสี่ภาค อาทิ ร้อยลูกปัดโนราห์ สานปลาตะเพียน เชือกถักลีซู และพวงกุญแจจากผ้าย้อมคราม พร้อมชมการเต้นบาสโลป จากผู้สูงวัยผู้เป็นสมาชิกศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การประกวดร้องเพลงประกอบจินตลีลา กิจกรรมแข่งขัน “ลาบเฮานี้ มีดีขนาด” Workshop ผลิตภัณฑ์ 4 ภาค ปิดท้ายงานด้วยเวทีรำวงหลงวัย

ปัจจุบัน “มีดี” ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ต่อเนื่องเป็นระยะที่ 2 เพื่อผลักดัน “มีดี” ให้เป็นที่แพร่หลายในวงกว้าง  และสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งสร้างเสริมให้เกิด “วิทยากรความรู้มีดี” ทั่วประเทศ เพื่อผลักดันขับเคลื่อนให้ “มีดี” เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่เปลี่ยนชีวิตของผู้สูงวัยในสังคมไปในทางที่ดีขึ้นได้อย่างยั่งยืน ผู้ที่สนใจสามารถเรียนออนไลน์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย อ่านรายละเอียดและเริ่มเรียนได้ที่ www.lifelong.cmu.ac.th/medee หรือ Line: @medeecmu

AUTHOR : วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต