ย้อนกลับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งานจ้างควบคุมงานก่อสร้างและตกแต่งภายในสำนักงาน โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต)
3 กันยายน 2564 เวลา 15:55:25 น.
51 การรับชม