ย้อนกลับ
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 งานจ้างผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ (การสร้างทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21 จำนวน 4 หลักสูตร 16 กระบวนวิชา)
1 กันยายน 2564 เวลา 10:06:47 น.
51 การรับชม