ย้อนกลับ
รับสมัครนักพัฒนาเว็บไซต์ เงินเดือน 22,500 บาท วุฒิ ป.ตรี จำนวน 1 อัตรา
4 มีนาคม 2567 เวลา 09:30:00 น.
1203 การรับชม

ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเว็บไซต์ ด้านการออกแบบหน้าตาของเว็บไซต์ (Front-end) หรือการจัดการฐานข้อมูลและฟังก์ชันต่าง ๆ ของเว็บไซต์ (Back-end) อัตราเงินเดือน 22,500 บาท จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลาการจ้างงาน 9 เดือน

ขอบเขตการทำงาน

ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเว็บไซต์ของวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาววิทยาลัยเชียงใหม่ (https://www.lifelong.cmu.ac.th/) ดังนี้

 1. พัฒนาเว็บไซต์ส่วนที่มีการโต้ตอบกับผู้เรียน เพื่อนำไปแทรกเป็น iframe บนหน้าเนื้อหาของระบบ LMS ชื่อ Canvas โดยพัฒนา
 • front-end สำหรับผู้เรียน
 • front-end สำหรับผู้สอนใช้สร้างคำถามและดูคำตอบของผู้เรียนและสรุปสถิติการตอบของผู้เรียน โดยให้ลิงก์ iframe ให้ผู้สอนนำไปวางแทรกบนหน้าเนื้อหาของ LMS ชื่อ Canvas
 • ฐานข้อมูล SQL สำหรับเก็บคำถาม คำตอบ
 • back-end ที่สร้างตารางฐานข้อมูล SQL ตามประเภทคำถาม และเพิ่ม/อัปเดตข้อมูลในตารางฐานข้อมูล SQL
 1. พัฒนาเว็บไซต์ส่วนที่ใช้รับบริจาค e-donation บนเว็บไซต์ โดยติดตั้งเว็บแอปพลิเคชันและฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นบนคลาวด์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 2. ดำเนินการจัดทำระบบแนะนำหลักสูตรจากข้อมูลส่วนบุคคล โดยคิวรีฐานข้อมูลของวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต นำมาผ่านขั้นตอนวิธีจัดอันดับหลักสูตร เพื่อสร้างตารางหลักสูตรอันดับต้น ๆ สำหรับใช้แนะนำผู้เรียนแต่ละคนต่อไป โดยติดตั้งเว็บแอปพลิเคชันและฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นบนคลาวด์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คุณสมบัติ

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับ JavaScript, CSS, HTML, PHP (Codeigniter Framework)
 3. ความรู้พื้นฐานด้านโครงสร้างข้อมูลและทักษะอัลกอริทึม
 4. มีประสบการณ์ในการออกแบบฐานข้อมูล (Oracle, MySQL หรือ NoSQL)
 5. ความสามารถในการรับทักษะซอฟต์แวร์ใหม่อย่างรวดเร็วและทำงานกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ

 

กระบวนการรับสมัคร

 1. ผู้ที่สนใจสามารถส่งประวัติโดยย่อ (Resume) และแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) มายัง chenchira.tac@cmu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 มีนาคม 2567
 2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบปฏิบัติ วันที่ 27 มีนาคม 2567 ทางเว็บไซต์ lifelong.cmu.ac.th
 3. สอบปฏิบัติ (นำคอมพิวเตอร์ส่วนตัวมาในวันสอบ) ในวันที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ EZ Active Learning Classroom 2 ชั้น 2 อาคารศูนย์นวัตกรรมและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 4. ประกาศผลผู้ผ่านการสอบปฏิบัติ วันที่ 11 เมษายน 2567 ทางเว็บไซต์ lifelong.cmu.ac.th
 5. สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต ชั้น 2 อาคารศูนย์นวัตกรรมและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 6. ประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ 23 เมษายน 2567 ทางเว็บไซต์ lifelong.cmu.ac.th
AUTHOR : วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต