ย้อนกลับ
รับสมัครนักทดสอบเว็บระบบและวิเคราะห์ข้อมูล เงินเดือน 22,500 บาท จำนวน 1 อัตรา
4 มีนาคม 2567 เวลา 09:30:00 น.
1074 การรับชม

ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบเว็บระบบ และวิเคราะห์ข้อมูลเว็บไซต์วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต อัตราเงินเดือน 22,500 บาท ระยะเวลาการจ้างงาน 9 เดือน

ขอบเขตการทำงาน

ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบเว็บระบบและวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้

 1. ทดสอบเว็บระบบของวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (https://www.lifelong.cmu.ac.th/)
 • วิเคราะห์ปัญหาของระบบหรือข้อบกพร่องของซอฟต์แวร์ ประสานงานกับนักวิเคราะห์ระบบและโปรแกรมเมอร์เพื่อค้นหาและแก้ไขปัญหา
 • หาจุดบกพร่อง (bug)
 • หาจุดที่ควรปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้/ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ (UX/UI) โดยเขียนเป็นรายงานระบุสิ่งที่พบ ตำแหน่งที่พบ และข้อเสนอแนะ
 1. หาช่องโหว่ความปลอดภัย และจุดเสี่ยงข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล
 2. จัดทำรายงานข้อมูลให้ฝ่ายวิชาการการศึกษา และฝ่ายการตลาด โดยคิวรีฐานข้อมูล มาสรุปเป็นตาราง ตามที่ฝ่ายวิชาการและฝ่ายการตลาดร้องขอ

 

คุณสมบัติ

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. มีความรู้พื้นฐานด้านการทดสอบแอพพลิเคชั่น ระบบ และซอฟต์แวร์
 3. มีความเข้าใจอย่างดีเกี่ยวกับโครงสร้างฐานข้อมูลและการออกแบบ
 4. มีความเข้าใจอย่างดีเกี่ยวกับการปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้/ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ (UX/UI) และสามารถใช้งาน Figma
 5. มีความสามารถในการใช้งานเครื่องมือ Business Intelligence และ Data Visualization เช่น Google Data Studio, Tableau หรือ Power BI
 6. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคำสั่ง SQL และการจัดการฐานข้อมูล

 

กระบวนการรับสมัคร

 1. ผู้ที่สนใจสามารถส่งประวัติโดยย่อ (Resume) และแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) มายัง chenchira.tac@cmu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 มีนาคม 2567
 2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบปฏิบัติ วันที่ 27 มีนาคม 2567 ทางเว็บไซต์ lifelong.cmu.ac.th
 3. สอบปฏิบัติ (นำคอมพิวเตอร์ส่วนตัวมาในวันสอบ) ในวันที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ EZ Active Learning Classroom 1 ชั้น 2 อาคารศูนย์นวัตกรรมและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 4. ประกาศผลผู้ผ่านการสอบปฏิบัติ วันที่ 11 เมษายน 2567 ทางเว็บไซต์ lifelong.cmu.ac.th
 5. สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต ชั้น 2 อาคารศูนย์นวัตกรรมและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 6. ประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ 23 เมษายน 2567 ทางเว็บไซต์ lifelong.cmu.ac.th
AUTHOR : วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต