ย้อนกลับ
CMU LIFELONG แจ้งปิดปรับปรุงระบบออกใบประกาศนียบัตรชั่วคราว
6 มีนาคม 2567 เวลา 16:23:00 น.
86 การรับชม

เนื่องจากเกิดข้อผิดพลาดในระบบออกประกาศนียบัตร ส่งผลให้ระหว่างนี้ ผู้เรียนจะไม่สามารถดาวน์โหลดใบประกาศนียบัตรได้ชั่วคราว วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน
หากระบบใบประกาศนียบัตรกลับมาเป็นปกติ วิทยาลัยฯจะแจ้งให้ทราบต่อไป
วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้องขออภัยผู้เรียนทุกท่านในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้
* ทั้งนี้ ผู้เรียนยังสามารถสมัครและเข้าเรียนหลักสูตรต่างๆได้ตามปกติ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Line OA : @CMULifelong
AUTHOR : วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต