ย้อนกลับ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์
27 มีนาคม 2567 เวลา 18:00:00 น.
271 การรับชม

ตามที่ วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ประกาศรับสมัครพนักงานสัญญาจ้างตามโครงการการบริหารการตลาดและการประชาสัมพันธ์เชิงรุกสำหรับกระบวนวิชาและหลักสูตรที่สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา (ภายใต้ Agenda 7) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์ (Digital Marketing)
ผ่านทางเว็บไซต์ https://www. lifelong.cmu.ac.th/ วุฒิการศึกษาปริญญาตรี อัตราค่าจ้างเดือน
ละ 21,000 บาท จำนวน 1 อัตรา นั้น

บัดนี้ ระยะเวลาการเปิดรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ตามเอกสารแนบ

AUTHOR : วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต