ย้อนกลับ
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานสัญญาจ้าง ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ
10 เมษายน 2567 เวลา 11:30:00 น.
118 การรับชม

ผลการคัดเลือกพนักงานสัญญาจ้างตามโครงการสนับสนุนคณะและส่วนงานในมหาวิทยาลัยพัฒนากระบวนวิชาและหลักสูตรเสริมทักษะด้านอาชีพและผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา (ภายใต้ Agenda 7) ตำแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการ ดังไฟล์แนบ

AUTHOR : วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต