ย้อนกลับ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสัญญาจ้าง ตำแหน่งนักพัฒนาเว็บไซต์
11 เมษายน 2567 เวลา 17:00:00 น.
99 การรับชม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสัญญาจ้างตามโครงการสนับสนุนคณะและส่วนงานในมหาวิทยาลัยพัฒนากระบวนวิชาและหลักสูตรเสริมทักษะด้านอาชีพและผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา (ภายใต้ Agenda 7) ตำแหน่ง นักพัฒนาเว็บไซต์ 

AUTHOR : วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต