ย้อนกลับ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสัญญาจ้าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์
11 เมษายน 2567 เวลา 17:00:00 น.
135 การรับชม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสัญญาจ้างตามโครงการบริหารหารการตลาดและการประชาสัมพันธ์เชิงรุกสำหรับหระบวนวิชาและหลักสูตรที่สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา (ภายใต้ Agenda 7) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์

AUTHOR : วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต