ย้อนกลับ
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานสัญญาจ้าง ตำแหน่งนักทดสอบเว็บระบบและวิเคราะห์ข้อมูล
25 เมษายน 2567 เวลา 16:30:00 น.
94 การรับชม

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานสัญญาจ้าง ตำแหน่งนักทดสอบเว็บระบบและวิเคราะห์ข้อมูล ภายใต้โครงการสนับสนุนคณะและส่วนงานในมหาวิทยาลัยพัฒนากระบวนวิชาและหลักสูตรเสริมทักษะด้านอาชีพและผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา ดังเอกสาร

AUTHOR : วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต