ย้อนกลับ
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานสัญญาจ้าง ตำแหน่งนักพัฒนาเว็บไซต์
15 พฤษภาคม 2567 เวลา 16:30:00 น.
63 การรับชม

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานสัญญาจ้าง ตำแหน่งนักพัฒนาเว็บไซต์ ภายใต้โครงการสนับสนุนคณะและส่วนงานในมหาวิทยาลัยพัฒนากระบวนวิชาและหลักสูตรเสริมทักษะด้านอาชีพและผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา ดังเอกสาร

AUTHOR : วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต