ย้อนกลับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อันดับ 3 ของประเทศ จากการจัดอันดับของ QS World University Rankings 2022
12 กรกฎาคม 2564 เวลา 08:30:00 น.
29 การรับชม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อันดับ 3 ของประเทศ จากการจัดอันดับของ QS World University Rankings 2022
.
QS Quacquarelli Symonds สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ได้รายงานผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก QS World University Rankings 2022 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564
.
ผลการจัดอันดับของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย อันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อันดับ 208 ของโลก) อันดับ 2 มหาวิทยาลัยมหิดล (อันดับ 252 ของโลก) และอันดับ 3 ร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อันดับ 601-650 ของโลก)
.
โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการจัดอันดับในด้านความมีชื่อเสียงด้านวิชาการ (Academic Reputation) อยู่อันดับที่ 270 ของโลก ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่มีค่าน้ำหนักการให้คะแนนมากที่สุด อีกทั้งในด้านการเป็นที่ยอมรับจากนายจ้าง (Employer Reputation) มช. ได้อันดับ 326 ของโลก โดยทั้งสองตัวชี้วัดนี้ มช. ถูกจัดอันดับดีขึ้นอย่างต่อเนื่องมาทุกปี
.
ทั้งนี้ การจัดอันดับ QS World University Ranking พิจารณาจากตัวชี้วัด 6 ด้าน ซึ่งมีค่าน้ำหนักที่แตกต่างกันออกไป ประกอบด้วย Academic reputation : ความมีชื่อเสียงด้านวิชาการ (40%) Employer Reputation : การเป็นที่ยอมรับจากนายจ้าง (10%) Faculty Student : สัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษา (20%) Citations per Faculty : ผลงานวิชาการต่ออาจารย์ (20%) International Faculty : สัดส่วนของอาจารย์ชาวต่างชาติ (5%) และ International Student : สัดส่วนของนักศึกษาชาวต่างชาติ (5%)
.
นอกจากด้านดังกล่าวแล้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาด้านอื่นๆ อาทิ ด้านการศึกษาตลอดชีวิต ที่เปิดกว้างทางการศึกษาสำหรับทุกคนในสังคม สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ระดับมหาวิทยาลัยได้อย่างไม่จำกัดอย่างการการเรียนร่วม การอบรมระยะสั้นเพื่อรับรองสมรรถนะ หรือการเรียนออนไลน์รับใบประกาศ เป็นต้น

AUTHOR : วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต