ย้อนกลับ
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้าง งานจ้างผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ โครงการ Skills4Life แพลตฟอร์มการเรียนรู้ใหม่เพื่อพัฒนาทักษะแห่งอนาคตสำหรับคนทุกช่วงวัย จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 สิงหาคม 2565 เวลา 16:57:58 น.
42 การรับชม