ย้อนกลับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างและตกแต่งภายในอาคารโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 กรกฎาคม 2564 เวลา 13:21:26 น.
36 การรับชม