ย้อนกลับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศราคากลาง งานระกวดราคาจ้างผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ โครงการพัฒนาบทเรียนหลักสูตร์ระยะสั้นออนไลน์เพื่อสร้างและเพิ่มทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูล หลักสูตร DATA Science ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 ธันวาคม 2564 เวลา 17:06:08 น.
30 การรับชม