ย้อนกลับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างและตกแต่งภายในอาคารโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 สิงหาคม 2564 เวลา 17:37:03 น.
40 การรับชม