ย้อนกลับ
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แผนการจัดจ้างผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ (ค่าจ้างเหมาจ่ายตัดต่อวีดีโอทำบทเรียน MOOC 10 บทเรียน) จำนวน 150 คลิป
1 กันยายน 2564 เวลา 10:06:52 น.
33 การรับชม