ย้อนกลับ
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 สิงหาคม 2562 เวลา 17:29:47 น.
41 การรับชม